fbpx

Analiza ryzyka

Ryzyko to cecha zagrożenia w relacji do środowiska, w którym to zagrożenie występuje.

Tak jak nie ma całkowicie bezpiecznych środowisk, tak samo nie ma obszarów zupełnie wolnych od ryzyka.

Celem RODO jest zapewnienie bezpieczeństwa praw i wolności osoby fizycznej przed zagrożeniami dla poufności, integralności oraz dostępności jej danych osobowych, które mogą wystąpić przy przetwarzaniu tych danych.

  • Dostępność oznacza, że podmioty upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.
  • Integralność oznacza zapewnienie kompletności danych oraz poprawności metod ich przetwarzania.
  • Poufność oznacza, że informacja jest dostępna jedynie podmiotom do tego upoważnionym.

RODO wprowadziło podejście oparte na ryzyku, w którym zarządzanie ryzykiem jest fundamentem działań związanych z ochroną danych osobowych i ma mieć charakter procesu ciągłego.

Ryzyko w procesie przetwarzania danych osobowych, to miara stopnia zagrożenia dla ich poufności, integralności i dostępności wyrażona jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji powodującej zagrożenie i stopnia szkodliwości skutków, jakie mogą z wyniknąć z materializacji tego zagrożenia.

ERESJOT.pl oferuje usługę identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka.

Po naszej analizie zamawiający dowie się jakie działania podjąć i na co przeznaczyć środki, żeby uzyskać optymalne efekty.

Więcej na temat oferty identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka można się dowiedzieć nawiązując z nami kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegóły teleadresowe na dole strony.