fbpx

Mamy informację z ostatniej chwili.

23 sierpnia 2018 roku Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, na podstawie § 1 ust. l i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych* ustanowił Pana Stanisława Rysza biegłym sądowym w zakresie:
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyrzeczenie ustawowe Pan Stanisław Rysz złożył w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 23 sierpnia 2018 r.

Akt powołania dr Stanisława Rysza na biegłego sądowego.

* Dz.U. 2005.15.133