fbpx

Habilitacja w ERESJOT.pl – to kolejna miła informacja na przestrzeni kilku tygodni.

Z nieukrywaną dumą informujemy, że 28 września 2018 roku na podstawie oceny osiągnięć naukowych i rozprawy habilitacyjnej „Zarządzanie kryzysowe zintegrowane”, dr Stanisław Rysz uzyskał stopien naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. Bogdan GRENDA, dr hab. Marek KULISZ oraz prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ zaś Komisji Habilitacyjnej przewodniczył prof. dr hab. Andrzej MISIUK

Dyplom uzyskania stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO