To co robimy

Oferta

Oferta

Czym dokładnie jest RODO i jak sobie z tym radzić?

 W 2018 roku, a dokładnie 25 maja, weszły w życie regulacje zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

To sprawiło, że już wymagana ochrona danych osobowych stała się jeszcze bardziej zaawansowana. Osoby, których dane będą przetwarzane uzyskają dodatkową ochronę i dodatkowe uprawnienia. Przed podmiotami dokonującymi przetwarzania danych osobowych postawione zostaną dodatkowe zadania i obowiązki.

Wychodząc naprzeciw zmianom proponujemy współpracę w zakresie optymalizacji procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez RODO.

Oferta jest przeznaczona dla instytucji administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych. Stanowi odpowiedź na potrzebę ciągłego podnoszenia jakości ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Zapraszam do korzystania z naszych usług w zakresie:

  • szkoleń
  • audytów
  • analizy zagrożeń i ryzyk
  • opracowywania dokumentacji na podstawie powyższej analizy
  • wdrożenia procedur zgodnych z RODO
  • ousourcingu zadań IOD

Umiem prostymi słowami przedstawiać i wyjaśniać nawet najbardziej skomplikowane sprawy. (S.J.Rysz)

To człowieka wskazuje się jako najsłabszy element systemu bezpieczeństwa danych osobowych

I pewnie to prawda, ale ludzie mogą być też najmocniejszym składnikiem takiego systemu. Zależy to w dużej mierze od ich wiedzy i świadomości. Tej wiedzy i tej świadomości dostarczamy na naszych kursach.

Administracja publiczna

Podmioty gospodarcze

Organizacje społeczne

r

Szkolenia prowadzi dr Stanisław J. Rysz

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa. Audytor wiodący ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji (BSI Certyficate Number ENR-00454640). Praktyk i teoretyk, wykładowca akademicki (PRz, URz, WSPiA), autor kilkudziesięciu publikacji: książek i artykułów poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa. Przez wiele lat dyrektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Zapraszamy do współpracy

Jeśli potrzebujesz szkoleń, audytów, analizy zagrożeń i ryzyk oraz opracowywania dokumentacji na podstawie tej analizy, wdrożenia procedur zgodnych z RODO lub ousourcingu zadań IOD to zapraszamy do kontaktu.