fbpx

Referencje dla ERESJOT.pl od KIA Multitruck

Rzeszów 2018-06-13 r.

LIST REFERENCYJNY

Działając w imieniu firmy „Multitruck” Sp. z o.o. niniejszym listem pragnę udzielić referencji firmie ERESJOT.pl z siedzibą w Rzeszowie.

Nasza współpraca z firmą ERESJOT.pl dotyczyła optymalizacji systemu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów RODO.
Wspomniana firma została wybrana ze względu na dobrą o niej opinię przekazywaną przy okazji rozpoznawania dostępnych na rynku ofert.

Zakres świadczonych dla nas przez ERESJOT.pl usług dotyczył przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej, dokonania audytu systemu ochrony danych w Spółce, przeprowadzenia inwentaryzacji zagrożeń i oceny ryzyka ich materializacji oraz przygotowania wymaganej dokumentacji systemu.

We wszystkich wyżej wskazanych obszarach firma ERESJOT.pl należycie wywiązała się ze swoich obowiązków; szkolenia przeprowadzono sprawnie i w sposób zrozumiały do odbiorców, audytorzy dokonali wnikliwej analizy, a przedstawiona dokumentacja jest spójna i rzetelna.

Pragnę niniejszym zarekomendować firmę ERESJOT.pl jako godnego polecenia partnera do prowadzenia szkoleń, wdrożeń i optymalizacji systemów ochrony danych osobowych.

.

Prezes Zarządu
Marcin Pastuszak