fbpx

Referencje dla ERESJOT.pl od Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza

Krosno, 28.05.2018 r.

LIST REFERENCYJNY

W dniu 08 maja 2018 r. Pan dr Stanisław J. Rysz, ekspert ds. ochrony danych osobowych, reprezentujący firmę ERESJOT.pl, ul. Handlowa 4/15, 35 – 103 Rzeszów, przeprowadził szkolenie pracowników Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenie pozwoliło pracownikom na przyswojenie podstawowej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych w tym obszarze i zaowocowało podniesieniem świadomości potrzeby ochrony danych osobowych.

Przekazana podczas zajęć wiedza obejmowała uzgodniony przed usługą zakres merytoryczny i spełniła oczekiwania słuchaczy. Uczestnicy pozytywnie ocenili zaproponowane autorskie materiały szkoleniowe, które będą stanowić dla nich wsparcie we wdrażaniu w codziennej pracy pozyskanych na szkoleniu informacji.

Wykład został przeprowadzony z dużą starannością i w sposób profesjonalny. Przekaz był jasny i zrozumiały, poparty przykładami. Prowadzący szkolenie wykazał się znakomitą znajomością tematu.

Polecamy usługi świadczone przez firmę ERESJOT.pl.

Dyrektor
Dorota Cząstka