fbpx

Referencje dla ERESJOT.pl od Urzędu Gminy Krzeszów

Krzeszów, 30.05.2018 r.

ERESJOT.pl
Dr Stanisław J.Rysz
ul. Handlowa 4/15,35-103 Rzeszów

W dniu 16 maja 2018 r. firma „ERESJOT.pl dr Stanisław J. Rysz” przeprowadziła, na zlecenie Wójta Gminy Krzeszów, szkolenie nt. „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych – co zmieni RODO?
Usługa została zrealizowana bardzo sprawnie ze wskazaniem wielu konkretnych, wziętych z życia przykładów do prezentowanych zagadnień.
Narracja była prowadzona w aktywnej interakcji ze słuchaczami.

Prowadzący szkolenie, dr Stanisław Rysz na bieżąco podejmował tematy szczegółowe podnoszone przez uczestników i udzielał odpowiedzi na stawiane przez nich pytania.
Niniejszym polecamy usługi firmy „ERESJOT.pl dr Stanisław J. Rysz” do prowadzenia szkoleń i optymalizacji systemów ochronny danych osobowych.

Wójt
mgr inż. Stanisław Nowakowski