fbpx

Doskonałą okazją do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń są dla nas wykonywane dla Państwa usługi. Mimo podobieństwa w nazwach i nomenklaturze w rzeczywistości każda z nich jest szczególna, specyficzna dla analizowanej branży i indywidualnej aktywności podmiotu gospodarczego, który w tej branży działa.

W ostatnim roku zrealizowaliśmy wiele zleceń i podejmowaliśmy szereg inicjatyw w obszarze działania agentów i multiagentów ubezpieczeniowych. To bardzo ciekawa branża…

Już choćby ze względu na różnorodność w odniesieniu do formułowania przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe postanowień w zawieranych z nimi umowach. Analiza pokazuje, jak różnie się w nich etapuje i definiuje podejmowane przez agentów działania. Jak specyficznie opisuje relacje między stronami oraz jak bardzo te relacje mogą się odciskać na bieżącej i przyszłej działalności podpisującego taką umowę agenta czy multiagenta ubezpieczeniowego.

Dzięki zebranym doświadczeniom jest nam łatwiej dostrzegać obszary trudne oraz punkty krytyczne w takiej współpracy.

Mając powyższe na względzie zapraszamy podmioty gospodarcze działające w tej branży (agentów i multiagentów ubezpieczeniowych) do korzystania z naszych usług. Przetwarzanie danych osobowych jest fundamentem Państwa działalności. Wszystko, co robicie wymaga przetwarzania danych osobowych i przez to koniecznym jest, żebyście robili to w sposób właściwy. Możemy Wam w tym pomóc.