fbpx

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Drogi Przedsiębiorco, Urzędniku, Wolontariuszu,

Pewnie w ostatnich tygodniach docierało do Ciebie wiele niepokojących informacji dotyczących daty 25 maja 2018 roku i zmian, jakie ma przynieść w związku z wejściem w życie RODO.
Otóż z całą odpowiedzialnością oświadczam, że wszystkie przepowiednie wieszczące, że tego dnia Ziemia zacznie się kręcić w odwrotnym kierunku a bieguny zamienią się miejscami to zwykłe brednie! Prawda jest zaś taka, że od tego dnia świat się trochę zmieni.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, to zyskasz między innymi:

 • prawo dostępu do danych i ich aktualizowania, poprawiania oraz usuwania
 • prawo do informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do informacji o odbiorcach danych osobowych
 • prawo do informacji o podstawie do legalnego przetwarzania danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
 • prawo do informacji o okresie przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do informacji o profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do informacji o źródle danych osobowych, jeśli jest inne, niż sama osoba
 • prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, np. jesteś administratorem danych lub ich procesorem, to dojdą Ci nowe obowiązki. Wspomnę tu o tzw. obowiązku informacyjnym, czyli potrzebie poinformowania osób, których dane przetwarzasz o:

 • administratorze (procesorze) danych osobowych (nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe do IOD)
 • celu (celach) oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
 • ewentualnych odbiorcach danych osobowych
 • ewentualnym przekazaniu do państw „trzecich” oraz możliwości uzyskania kopi przekazywanych danych
 • okresie przechowywania danych osobowych
 • prawach osoby, której dane są przetwarzane

Wymienione tu “nowości” to ledwie niewielki ułamek zmian, jakie wejdą w życie z dniem 25 maja.

Podaję je tu w takiej formie, żeby Cię zaintrygować i sprowokować do szukania wiedzy i wdrażania zmian w Twojej organizacji.

Tak po prawdzie, to trochę nie masz wyjścia – nikt nie może powiedzieć, że PDO go nie dotyczy.

Każdy w tym uczestniczy albo jako organizacja, podmiot gospodarczy lub instytucja, która dane osobowe przetwarza, albo jako osoba fizyczna, której dane się przetwarza.

Zapraszam Cię do korzystania z naszych usług w zakresie:

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numery 720 770 931 lub 720 761 062
albo wysyłając e-mail: biuro@eresjot.pl