fbpx

Jako opiekun i wykładowca chcę w tym miejscu moim studentom, ale także wszystkim, których to zainteresuje, udostępnić przykład tabeli do przeprowadzenia analizy ryzyka w organizacji.

Zaleca się, żeby wcześniej dokonać audytu ODO na obszarze, który zamierzamy analizować.
Taki audyt pozwala zebrać dane o zaszłych incydentach, dostrzec podatności, określić następstwa i oszacować skutki oraz określić częstości materializacji, z jakimi mamy do czynienia przy konkretnych zagrożeniach.

Z taką wiedzą możemy przystąpić do wypełniania tabeli ryzyka. Przykład takiej tabeli omówiliśmy na zajęciach, na których obiecałem także, że będziecie mogli go tu znaleźć. Do jej wypełniania dobrze jest użyć arkusza kalkulacyjnego. 

Kolejnym etapem będzie sporządzenie na podstawie tabeli matrycy ryzyka w wersji, którą wybierzecie.

I pamiętajcie, o czym mówiłem – RYZYKO JEST NEUTRALNE!
To tylko wskaźnik, który służy do pokazania możliwości, że sprawy pójdą inaczej, niż to zostało zaplanowane.