fbpx

Profesor Rysz zaopiekuje się studentami studiów podyplomowych z ODO

Z dumą informujemy, że 8 listopada 2018 roku na podstawie § 32 ust. 1 pkt 24 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA – powierzył funkcję Opiekuna słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona Danych Osobowych”, w roku akademickim 2018/2019 dr hab. Stanisławowi Ryszowi.

Zakres zadań i kompetencji Opiekuna określa Statut Uczelni oraz odpowiednie Zarządzenia Rektora.

Pismo powierzenie pełnienia funkcji Opiekuna słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona Danych Osobowych”