fbpx

trzeba rozumieć

Dla wiedzy i umiejętności

Oferta szkoleń

Ochrona danych osobowych jest procesem permanentnym.

Jej mechanizmy muszą być tak przygotowane, żeby funkcjonowały zawsze – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. To konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla samych danych, a przede wszystkim dla ludzi, których te dane dotyczą.

Zbudowanie właściwego systemu ochrony danych osobowych w organizacji (firmie, instytucji itp.) wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy. Dotyczy to również funkcjonowania w już istniejącym systemie.

Taką wiedzę chcemy przekazać w prostych słowach, w przystępny sposób, na przykładach i w nawiązaniu do działań wykonywanych w pracy na co dzień.

Wiemy, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. 

Oferujemy:

  • szkolenie odpowiednio dopasowane do potrzeb zamawiającego pod względem zakresu i czasu,
  • szkolenia uwzględniające specyfikę grupy odbiorców,
  • szkolenie zawierające elementy praktyczne (warsztaty),
  • szkolenia indywidualne (korepetycje) itp.

Na życzenie zamawiającego program szkolenia może zostać dopasowany do specyfiki konkretnej firmy i powiązany z realizowanymi przez nią zagadnieniami. Edukatorzy w takiej sytuacji skupiają się na procesach przetwarzania danych osobowych, które firma prowadzi i zwracają szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące tych procesów. Uczestnicy takiego szkolenia mogą poprzez interakcję z edukatorem wpływać na szczegóły treści, jakie są im w trakcie szkolenia przekazywane.

Przekaz w ramach szkolenia może być dodatkowo przygotowany pod kątem odbiorców. Chodzi o to, żeby uwzględnić poziom ich wykształcenia i sposób rozumienia zagadnień, o których traktuje szkolenie. Dzięki takiemu podejściu nie pojawia się marazm i zniechęcenie wynikające ze zbyt teoretycznego lub zbyt praktycznego języka. Dotyczy to przede wszystkim organizacji, które w swoich działaniach przetwarzają dane osobowe przez pracowników o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji.

Praktyczne zadania do rozwiązania…

Dla lepszego wyjaśniania szczególnie skomplikowanych i wielowątkowych procesów przetwarzania danych osobowych wskazane jest szkolenie w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy pod okiem edukatora sami wykonują określone czynności i przez to zdobywają wiedzę i umiejętności. Ta forma szkolenia-warsztatu daje szczególnie wysoką skuteczność. Wymaga jednak wcześniejszej współpracy zamawiającego z edukatorem w celu wyszczególnienia zagadnień do opracowania.

Można i tak…

W pewnych okolicznościach i w odniesieniu do pewnych osób w organizacji (firmie) wskazane jest, żeby ich edukacja odbyła się w formie bezpośredniego i wyłącznego spotkania i rozmowy z edukatorem. Ten rodzaj szkolenia określamy mianem korepetycji. Pozwala on osobie szkolonej uzyskać szczegółową wiedzę zarówno w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym zagadnieniami ochrony danych osobowych, jak również odnieść je do specyfiki organizacji. Szkolimy w ten sposób osoby bezpośrednio odpowiedzialne za administrowanie danymi osobowymi oraz nawiązujące kontakty z kontrahentami w zakresie udostępniania i powierzania do przetwarzania danych osobowych.

 

Jako potwierdzenie odbycia szkolenia wystawiamy świadectwo (certyfikat) niepublicznej placówki edukacyjnej wpisanej do rejestru

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 1/2019 jako:

 

Instytut Bezpieczeństwa Danych „ERESJOT.pl”

Dobieramy treści do Twoich potrzeb

Jeśli chcesz dopasować szkolenie merytorycznie i leksykalnie do zadań i możliwości poznawczych Twoich pracowników…