To już kolejna miła informacja na przestrzeni kilku tygodni. Z nieukrywaną dumą informujemy, że 28 września 2018 roku na podstawie oceny osiągnięć naukowych i rozprawy habilitacyjnej „Zarządzanie kryzysowe zintegrowane”, Stanisław Rysz uzyskał stopien naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nadany uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. Bogdan GRENDA, dr hab. Marek KULISZ oraz prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ zaś przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej prof. dr hab. Andrzej MISIUK

Dyplom uzyskania stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO