Mając na względzie dbanie o poziom działań w zakresie ochrony danych osobowych staramy się uczestniczyć w ciekawych inicjatywach, które tego dotyczną.

Pragniemy zaprosić na IV Podkarpackie Forum Audytu.

Podkarpackie Forum Audytu służy upowszechnianiu wiedzy oraz konsolidacji i promocji środowiska osób zajmujących się kontrolą i audytem wewnętrznym, bezpieczeństwem informacji oraz zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć gospodarczych i korupcji.

Tematem przewodnim IV edycji Forum będzie wykrywanie, przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i oszustwom gospodarczym oraz naruszeniom bezpieczeństwa informacji. Omówione zostaną również najlepsze praktyki w tym zakresie.

Więcej o Forum można przeczytać w programie imprezy, który można znaleźć tutaj.

Chętni do udziału mogą się zgłosić wypełniając kartę zgłoszenia.